1, 8,15, 1-21

Burze magnetyczne mają istotny wpływ na działalność człowieka, zmieniają nasze pole elektryczne i magnetyczne, a to pola, w których żyjemy. Związek pomiędzy materią organiczną a środowiskiem kosmicznym jest bardzo żywy. Słońce jest wielkim generatorem energii, z całą swoją zdolnością do zmian i naszym cienkim magnetycznym światem.
Z odległej przestrzeni Słońce wysyła nam swoją energię, daje życie. Ludzie zawsze chcieli zrozumieć Słońce: dlaczego tak bardzo na nas wpływa i jaka jest jego moc?

Słońce jest bardzo gorące i na jego powierzchni nawet metale nie mogą istnieć w stanie, w jakim znajdują się na Ziemi, zamieniają się w gaz. Nasze Słońce to ogromna kula czerwonego gazu. Temperatura Słońca wynosi na powierzchni 6000 st., jest jeszcze wyższa w jego wnętrzu.
Na powierzchni Słońca pojawiają się wszelkiego rodzaju plamy, które można zobaczyć z Ziemi za pomocą niezbyt wyrafinowanego sprzętu. Plamy na Słońcu mają trochę niższą temperaturę niż samo Słońce. Obecnie wiadomo, że pojawienie się plam, a nawet zmiana ich charakteru, wiąże się z wieloma zjawiskami na Ziemi (światła polarne, duże burze z piorunami, burze magnetyczne).
Natura jest tak zorganizowana, że wszystko jest ze sobą połączone, wszystko powtarza się cyklicznie.
Aby zrozumieć, jak działa Słońce, naukowcy zwrócili się do cząstek rozpadu, z których składają się molekuły. Każda substancja przypomina matrioszkę – każda cząsteczka składa się z cząsteczek, a cząsteczki z atomów. Atomy również mają złożoną stronę, która przypomina strukturę układu słonecznego. Wewnątrz Słońca odbywają się prawdziwe bitwy atomów. Wodór spala się i umiera, zamieniając się w hel. Słońce spala wodór i w ten sposób wypełnia się siłą.

Ten ogień płonie od miliardów lat, i wszystkie rodzaje fal słonecznych kierują się w stronę Ziemi. Pewnego dnia człowiek dojdzie do wniosku, że nie składa się tylko z ciała, czy tylko emocji, a jest czymś więcej. Wokół nas istnieje objawiony i nieobjawiony świat, a człowiek zaczyna otwierać swoją świadomość na to, czego nie widzi jego oko. Nie widzimy elektryczności, ani pól magnetycznych, ale one istnieją, więc teraz nadszedł czas, aby naukowcy zadali sobie pytania – czym jest Dusza?

ITINERARIUM PRACY – Objawione i Nieobjawione Artykuł

Burze Magnetyczne w Czerwcu

Małe zaburzenia pola magnetycznego czekają na nas od 1 do 21 czerwca, w różnych porach dnia. Możecie odczuwać osłabienie lub niedomagania. Najlepiej jest nie obciążać się niczym, tylko zająć się pracą i zwracać uwagę na bardziej pozytywne rzeczy.

Osoby, które przychodzą regularnie na maratony, uczą się nowych algorytmów i pomagają sobie w rozładowaniu stresu. Dzięki temu mogą złagodzić zmęczenie i utrzymać zasoby energetyczne. Kreatywność uzdrawia, zwłaszcza jeśli jest wykonywana w określonym i regularnym rytmie.

8 czerwca – burza o średniej sile, ale może być odczuwana przez osoby z chorobami serca, chorobami naczyniowymi, chorobami układu oddechowego i zaburzeniami snu. Burza może być odczuwalna dwa dni przed jej nadejściem i trzy dni po jej wystąpieniu.

15 czerwca – burza o średniej intensywności, która może wpłynąć na nasze samopoczucie. Możemy źle się czuć, możemy czuć przygnębienie. Starajmy się brać prysznic dwa razy dziennie, nie obciążać się trudnymi do strawienia pokarmami. Burza jest na tyle silna, że jej skutki można odczuwać do 4 dni po jej wystąpieniu.

Oferty Analiz

Emma Lange – portfolio
Emma Lange – blog
adres e-mail: kontakt@emma-lange.pl