Liczbę Drogi Życia obliczamy w następujący sposób – wszystkie cyfry, które występują w dacie urodzenia, należy dodać do siebie. Otrzymany wynik redukujemy do liczby jednocyfrowej.

23.9.1984 = 2 + 3 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4 = 36 = 3 + 6 = 9 / 9 = liczba Drogi Życia

Ten horoskop nie dotyczy tylko wibracji Drogi Życia, ale możemy również brać pod uwagę Liczbę Podświadomości.
Oblicza ją się następująco:
Pierwszą cyfrę z dnia urodzenia mnożymy przez 2 i wynik odejmujemy od niezredukowanej liczby Drogi Życia, np.

Data – 23.09.1984
23 + 9 + 1984 = 54
2 x 2 = 4
54 – 4 = 50 = 5

Data – 7.11.1970
7 + 11 + 1970 = 35
7 x 2 = 14
35 – 14 = 21 = 3

Zatem możemy sprawdzić liczbę Drogi Życia, jak i Liczbę Podświadomości, w tym przypadku naszymi wibracjami Podświadomości są cyfra 5 i 3.

Jeśli Liczba Podświadomości jest w opozycji do naszej Drogi Życia, to jej wydźwięk będzie raczej negatywny, więc powinniśmy brać ją pod uwagę jako przeszkodę. Jeśli współgra z naszą Drogą Życia, to będzie nas wspomagała. Należy jednak pamiętać, że często przeciwstawne cyfry powodują bardziej wydajną pracę i tak naprawdę pomagają, a nie przeszkadzają. Zmuszają człowieka do wysiłku i zmian.

♦♦♦

Naukowcy, fizycy i astronomowie nieustannie konfrontują się z liczbami, nie określają, która liczba jest ważniejsza, która jest bardziej ekskluzywna. Wszystkie liczby są ważne i wszystkie zbiegają się na orbitach liczb pierwszych, co umożliwia klasyfikację ich wpływów. Numerologia jest nauką i wymaga również podejścia, które obejmuje klasyfikację, systematykę i wyjątki.

Grudzień to miesiąc wyborów. Jak zareagujemy na nowe propozycje, takie będzie nasze życie w przyszłości. Co wybierasz? Przeszłość czy przyszłość?! Należy zauważyć, że wybór jest bardzo mistyczny, co pozwala wejść do nowego korytarza lub pozostać w tym, który już jest znany. Ten miesiąc wypchnie nas ze strefy komfortu. Przeznaczenie pokaże najlepsze wyjście i wszelkie zmiany.

Jedynka
Jedynka musi ponownie przemyśleć swoje życie – zmienić kierunek, przemyśleć, a nawet przekierować. Dzięki mocy woli możesz Jedynko wyjść z trudnych sytuacji i zacząć żyć inaczej. Po prostu nie pokazuj agresji, agresywnych działań skierowanych do ludzi, którzy nie są winni tego, że tobie coś ci się nie udało. Trzymaj się w garści, aby nie stracić równowagi.

Dwójka
Musisz stawić czoła okolicznościom, które nie były zamknięte do końca i nadal wywołują emocje. Niebo wzywa cię do porzucenia ważnych rzeczy, co pomoże oczyścić twoją drogę. Przyjrzyj się swojemu życiu w inny sposób i skoncentruj się na podstawach.

Trojka
Nie powinieneś zbyt pobieżnie patrzeć na sytuację. Najpierw musisz zobaczyć, co należy zmienić w sobie i nad czym bardziej intensywnie pracować. Ten miesiąc pomoże ci zdobyć mądrość. Jeśli będziesz uparcie bronił się, nikt cię nie usłyszy i nie zrozumie. Musisz zaakceptować fakt, że jakaś osoba może odejść z twojego życia i nigdy jej już nie zobaczysz.

Czwórka
Zmiany – życie wzywa cię do myślenia o swojej przyszłości i wyciągania wszystkiego, co jest potrzebne. Działaj szybciej i bardziej zdecydowanie. Czas nie będzie na ciebie czekać. Jest wiele różnych rzeczy do zrobienia, więc musisz dać sobie czas, a życie napełni cię niespodziankami.

Piątka
Musisz doprowadzić do ładu wszystkie papiery, zająć się oficjalną stroną życia. Nawet prosta organizacja myśli może do tego doprowadzić i chaos będzie mniejszy. Teraz musisz sam zrozumieć, gdzie powinieneś pójść i jaki wynik czeka na ciebie. Unikać kolizji i konfliktów, mogą prowadzić do niepożądanych rozerwań.

Szóstka
Miesiąc okazuje, że musisz coś poświęcić – im szybciej poświęcisz część swoich przekonań, tym jaśniejsza i bardziej swobodna będzie twoja ścieżka. Działaj bez samolubstwa, wtedy możesz zdobyć mądrość i zrozumienie. W przypadku uporczywego utrzymywania się na własnych egoistycznych potrzebach, położysz negatywną podstawę dla swojego przeznaczenia, a na tym fundamencie zostanie zbudowany dom.

Siódemka
Zaczyna się nowa era dla ciebie, więc puść rękę przeszłości, bo i tak już niczego nie da. Nieporozumienia mogą prowadzić do konfliktów. Ten miesiąc można nazwać fundamentem pożegnania. Pomyśl o tym, co chcesz puścić ze swojej przeszłości i symbolicznie pożegnać.

Ósemka
Teraz możesz spodziewać się odnowy siły psychicznej i fizycznej. Uważnie oczekuj stabilności we wszystkich sprawach. W walce z przeciwnościami wygrasz, osiągniesz wszystko za pomocą małych kroków. Nie traktuj ludzi z pogardą! Jeśli pozwolisz sobie na gorący temperament, nieprzewidywalność, może to prowadzić do pochopnego działania.

Dziewiątka
Przyznaj się do swoich braków, bo to pomoże iść dalej i aktywuje twoją siłę. Aktywują się różne karmiczne związki z ludźmi. Celuj w wyższe prawdy, ucz się nowych rzeczy, nie zatrzymuj się na tym, co zostało osiągnięte. Zwróć uwagę na swoje zdrowie, wymaga opieki.

autor: Emma Lange