Matryca Numerologiczna Johna Lennona

Data urodzenia – 9.10.1940 = 33/6, Liczba Podświadomości 6, Liczba Otwarcia 1, Liczba Roku 5.

Jaki człowiek wyłania się zza liczb? Co mówią liczby zawarte w dacie tej znanej osoby? Czy przejaw życia i pozostałych ważnych wibracji na karcie urodzeniowej jest twórczy we wszystkich swych aspektach?

Po zsumowaniu wszystkich liczb w dacie urodzenia Johna Lennona otrzymujemy wibrację mistrzowską 33. Tak gloryfikowane wibracje mistrzowskie sprowadzamy do cyfry 6, jednak w przypadku Johna Lennona wypadałoby napisać, że mamy do czynienia z mistrzem, bo czyż nie był mistrzem w swoim fachu? Nie czyni to jednak go mistrzem życia osobistego. Nas będzie interesowało jakim był człowiekiem na co dzień, dla przyjaciół. Czy realizował siebie jako człowieka?

Każda data urodzenia to kod, który ma wiele kombinacji. Jedną z takich kombinacji jest wibracja Drogi Życia w zestawieniu z wibracją Dnia Urodzenia, w tym przypadku zestawienie Szóstki i Dziewiątki. Te pozycje współpracują ze sobą, otwierając Johna Lennona na świat. Jednak spójrzmy głębiej… Wibracja 6 w Drodze Życia to droga, na której człowiek powinien zachować równowagę. Szóstka wiąże się z pięknem i artyzmem, z rodziną, z tym co na zewnątrz i tym co wewnątrz. Kształt wibracji 6 pokazuje, że człowiek stojąc na ziemi, wyraża się w „kole”, czyli w łagodnej i zamkniętej formie, ponieważ koło kojarzy nam się lekkością, z łagodnością. Jednak koło toczy się cały czas, zmieniając swoje pozycje. Natomiast górna część wibracji 6, to jakby początek tworzenia, które swe korzenie chowa w kole.
Oznacza to, że John Lennon w 6 z Drogi Życia nie zagłębia się tylko we własnym świecie, a otwiera na ludzi. Wypuszcza ze swojego wnętrza dobre, jaki złe cechy charakteru, jakby chciał powiedzieć – „popatrz, co mogę ci dać! mogę dać ci to, co łączy mnie z niebem i to co łączy mnie z ziemią! będę się przemieszczał po drodze swojego życia, żeby nazbierać doświadczeń, ale jednocześnie dawać ludziom piękno i harmonię, wnosić w ludzkie życie artyzm i pokój. Jednak wibracja 6 to równowaga pomiędzy sercem i rozumem, i czy John Lennon był w stanie dać to wszystko światu? Czy dał to przyjaciołom, a przede wszystkim sobie?
Nie do końca, a świadczą o tym jego dość twarde wibracje na karcie, ponieważ jest tutaj wibracja 1, która nie współgra z wibracją Drogi Życia i Liczbą Woli, a która mówi, że mógł być dość apodyktycznym człowiekiem, twardym w swych postanowieniach. John Lennon widział świat we własnych barwach. Do tego był bardzo idealistycznym człowiekiem, na co wskazuje wibracja 9 w Dniu Urodzenia. Mógł często żyć w świecie własnych dogmatów i idei, które przenosił do swej twórczości.

Wibracja 1 w Liczbie Otwarcia, w Liczbie Woli, oraz wibracja 6 w Drodze Życia, brak wibracji 2 w Kwadracie Pitagorasa wskazują na to, że John Lennon nie do końca wpuszczał ludzi do swego wewnętrznego świata. Pisał piękne i prawdziwe teksty, bo był bardzo dobrym obserwatorem świata. Potrafił wczuć się w społeczeństwo, ale nie do końca potrafię wczuć się w samego siebie. Było w nim jakieś niespełnienie i smutek. Czasami chęć izolacji, z czym czuł się dobrze, ale te wszystkie aspekty pozwalały mu na przelewanie swojego stanu ducha, oraz obrazu świata na papier.

Wibracja 6 w Drodze Życia i 9 w Dniu Urodzenia, sprawiały, że John Lennon był otwarty na świat i na ludzką krzywdę, był pacyfistą, któremu nieobca była walka o pokój.
John Lennon był otwarty na świat zewnętrzny, ale nie do końca otwierał swe wewnętrzne na innych. Czasami był oddalony emocjonalnie od swych bliskich. Wibracja 1 na minusie w Liczbie Woli i Liczbie Otwarcia, oraz wibracja Drogi Życia 6, Dnia Urodzenia 9, brak wibracji 2 w KP pokazują człowieka dość upartego, a nawet czasami apodyktycznego, z dużym bagażem energetycznym, który wykorzystywał w twórczości i to go ratowało przed kumulowaniem w sobie nadmiaru energetycznego. Czasami brakowało mu cierpliwości i mógł nie być otwartym na słabości innych.

Liczby mówią, że ten człowiek dążył do sławy. Bardzo pragnął być zauważony i doceniony, o czym świadczą wibracje 9 i 1.

To był wrażliwy człowiek, który dostrzegał cierpienie innych, jednak wewnątrz był to bardzo poważny człowiek. Był bardzo pracowity, na co wskazuje dość duża ilość wibracji 6.
Wibracja 9 i 1 pokazują, że ważna była dla niego praca intelektualna, praca która byłaby zauważona i doceniona. Ważna była dla niego komunikacja ze światem zewnętrznym, jednak rodzinna wibracja 6 otoczona jest wibracjami dość twardymi, nie do końca rozumiejącymi relacje partnerskie, czyli idealistyczna 9 i wolna wibracja 5. Osłabiona wibracja 1 wraz z pozostałymi wibracjami mogą wskazywać na to, że John Lennon mógł mieć dość skomplikowane relacje partnerskie. Nie był to łatwy partner, mógł być dość cyniczny i chłodny w okazywaniu uczuć. Czasami mógł nie wiedzieć czego chce – czy chce być sam, czy mieć kogoś u boku.
Zbyt idealistyczne patrzenie na relację sprawiało, że mógł często rozczarowywać się w tych relacjach. Bardzo ważny był dla niego aspekt duchowy – połączenie duchowe z partnerem.

Myślę, że choć gdzieś tam wewnętrznie to samotny człowiek, tak naprawdę nie lubił samotności. Pragnął mieć drugą osobę koło siebie, jednak nie potrafił znaleźć takiej osoby, która by do niego pasowała duchowo. Potrzebował kogoś, kto by zaopiekował się nim pozwolił mu być sobą, nie obarczał sprawami ziemskimi, codziennymi, ponieważ jest tu zamiłowanie do totalnej wolności, którą to wolność wyrażał poprzez słowo.
Ważny dla niego był kontakt i komunikacja. Potrafił dzięki dobrze obsadzonej wibracji 6 i 9, oraz 3 wyjść do ludzi za pomocą swojej twórczości, poprzez obserwację.

To człowiek ideałów, nastawiony pokojowo do świata zewnętrznego. Z twórczości ten człowiek pobierał energię. Lennon był charyzmatycznym człowiekiem, widocznym, na co wskazuje wibracja 9 z Dnia Urodzenia. Przywiązywał ludzi do siebie, kochał tajemnicze sprawy, poznawał też sprawy duchowe. Jego problemem było to, że nie czuł do końca energii żeńskiej. Mógł mieć problem ze zrozumieniem kobiet, działać impulsywnie.
Mógł nagle zmienić zdanie, czy zerwać relację.

Połączenie tych wibracji (nie możemy mówić o pojedynczej wibracji, gdyż liczy się siatka, która tworzy mapę człowieka) wskazuje, że John Lennon był osobą ekstrawertyczną. Kobiety miały na niego wpływ, jednak w uczuciach nie był do końca wylewny.

Niechętnie podporządkowywał się cudzemu zdaniu. Nie sądzę, by było to nawet możliwe, gdyż był wierny własnym ideałom. Mógł czuć się niezrozumiany przez otoczenie, ale znajomości zawierał dość szybko, na co wskazują silne obsadzone 6, 9, brak wibracji 8 w Kwadracie Pitagorasa. Trzeba dodać, że był to absolutnie wolny człowiek, jednak wolność ta nie do końca była zrozumiana przez niego samego. Człowiek świata, któremu ciężko było tak naprawdę zbliżyć się do kogoś i uzależnić od kogoś emocjonalnie. Robił to jedynie za pomocą swej twórczości.
Miał bardzo dobre wyczucie społeczeństwa, potrafi dać społeczeństwu to, czego od niego w tym momencie oczekiwało. Świadczy o tym wibracja miesiąca 10, DŻ 6 i DU 9.
Gdy trzeba było, potrafił ukryć swoje emocje. Kochał życie, na co wskazuje wibracje 9, 10 i 6 oraz 5.
Był bardzo wymagający do innych – wskazuje na to połączenie 9, 5 i 6 oraz 1.

Tego człowieka można nazwać wojownikiem, który poprzez słowo walczył z niesprawiedliwością świata. Walczył o pokój na świecie, jednak trzeba powiedzieć, że walczył tylko o to, do czego sam bezwzględnie był przekonany.

Analiza Psychologiczna Johna Lennona na Podstawie Daty Urodzenia

Kombinacja wszystkich wibracji w dacie jest bardzo skomplikowana, a biorąc pod uwagę oddzielny charakter każdej z wibracji, pokazuje się bardzo wyraźny schemat, w który wkraczają losowe wydarzenia w życiu Johna Lennona.

Gdy miał 10 lat na ulicy zatrzymał go bezdomny człowiek. Popatrzył na niego i powiedział – „będziesz pierwszy”. Patrząc na to od strony numerologicznej, te słowa stają się bardzo ważne – „jesteś pierwszy, ale pamiętaj o swojej przeszłości”.

Tworząc liczbę podświadomości, która wyprowadza się z jego daty urodzenia, można dostrzec w niej bardzo silną strukturę. Cała jego energia związana jest z tą strukturą. Mówi ona o tym, że Lennon potrafił doprowadzać wszystko do końca – wszystko, co zaczynał.

Skupiony był na osiąganiu swoich celów. Jeśli to były silne i duże cele, to w nich był zawarty jego sukces.

W 2002 roku stacja BBC stworzyła ranking 100 najbardziej wpływowych Brytyjczyków. John Lennon zajął 8 miejsce na tej liście.

W podświadomości całe napięcie przekłada się na liczbę podświadomości, liczbę mentalną racjonalną, którą jest wibracja 5. Ta pozycja, na której znajduje się wibracja 5 daje człowiekowi zdecydowane dążenie do celu i bogactwo idei.

Dzięki temu był w stanie pokazać światopogląd, a przy tym był pewny siebie. Stosunek liczby mentalnej z liczbą śmierci mówi o tym, że był to człowiek wolny i odważny. Był nawet zdolny do walki politycznej i tutaj trzeba dodać jego pęd do walki o pokój na świecie.

Połączenie energetyczne 2 z 9 wskazuje na bardzo ważny aspekt połączenia poglądu i roli w społeczeństwie. Zasady tych dwóch cyfr są sprzeczne – jedna drugą ogranicza. Jednak taka sprzeczność daje dużo możliwości. Człowiek taki może wybrać sobie drogę nauczyciela, ale jednocześnie będzie stał wyżej nad otoczeniem. Taka osobowość będzie produkowała siłę dla siebie. Także będzie wymagała miłości i zachwytu, i zawsze będzie udowadniała swoje reakcje po to, żeby być widoczną i pierwszą.

Bardziej komfortowo czuł się z ludźmi, którzy go kochali, jednak nastawiony był też na społeczeństwo i na wszelkie sytuacje, które wyrażało społeczeństwo. Był szczęśliwy jeśli komuś pomógł, popchnął kogoś do progresu – a najlepiej całą ludzkość.
Połączenie 9 i 2 mówi, że John Lennon chciał pokazać, że świat połączony jest niesprawiedliwe, co powodowało bycie cynicznym do innych ludzi.
Był na swój sposób wrażliwym człowiekiem, ale ta wrażliwość mogła doprowadzać do niepotrzebnych i męczącego przeżyć, bo na przykład nie osiągnął własnych ideałów.

Mogły pojawiać się u niego jakieś lęki znikąd, ale to nie powstrzymywało go w ruchu naprzód, wręcz odwrotnie – rozwijało go to.

W matrycy numerologicznej wibracja 10 kilkakrotnie pokazała się w punktach, które są bardzo odpowiedzialne, natomiast pozycja Liczby Woli spotyka się z z wibracją 13, a to tworzy wewnętrzny konflikt – ja czy my? ja za wszelką cenę chcę być pierwszy!

Gdy John Lennon spotkał się z Paul McCartney, Paul McCartney powiedział do niego – „pamiętaj! jakim byś nie był wirtuozem, zawsze jesteś drugi!”

Dziesiątki, o których wspominaliśmy, Liczba Woli, wibracje 6 wskazują na bardzo komunikatywnego człowieka, który miał dużo różnych zainteresowań, który potrafi przystosować się do drugiego człowieka. Jednak od czasu do czasu jego wewnętrzna sprzeczność, o której wcześniej wspominaliśmy, niszczyła równowagę, którą zbudował.

Była to chęć tworzenia harmonii, ale czasami ta harmonia tworzyła się przez nacisk, szczególnie wtedy, gdy John Lennon sam ze sobą nie mógł dojść do porozumienia.

Wypowiedź Johna Lennona:
„W słowach o miłości i pokoju występowali ludzie, którzy mieli największą skłonność do gwałtu, ale szczerze wierzę w miłość, chociaż jestem rewolucjonistą, który czasami żałuję, że jest taki buntowniczy”.

Liczba dnia urodzenia z innymi wibracjami mówi, że to człowiek niezależny, który ma swoje zdanie, który patrzy na życie jak na możliwość próby samego siebie. To był człowiek zorganizowany, choć ta umiejętność organizacji była raczej wyuczona.
Życie pokazywało mu cały czas, że musi uczyć się organizować. Przez swoją oryginalność przyciągał do siebie nawet ludzi, którzy nie zgadzali się z jego poglądami

Współdziałanie podświadomości z liczbami wskazuje na energiczną i odważną naturę. Ten człowiek zawsze stał za sprawiedliwością. Potrafił podporządkować sobie ludzi i kierować nimi. Dzięki temu zdobył sukcesy i popularność.
W 1963 roku John Lennon przyjął na siebie rolę lidera i na własnych koncertach zapowiadał piosenki, pierwszy wychodził na scenę, choć nie można było powiedzieć, że jest ważniejszy niż reszta zespołu.

Liczba drogi życia wraz z innymi wibracjami pokazuje, że był to człowiek nadzwyczajny. Człowiek który ciągle pędzi przed siebie.
Nie do końca był to człowiek przyjazny, zawsze głosił nowe idee. W nim można było zobaczyć buntownika. Lubił być nieprzewidywalny i robić na przekór innym.
Liczba mentalna i liczba woli obdarowują go sarkastycznym umysłem. Potrafił być bezpośredni i nie patrzył na uczucia innych ludzi.
Olbrzymia ilość dziesiątek w liczbie podświadomości oraz duża liczba szóstek pokazują jego wewnętrzny psychologiczny konflikt i nie było do końca możliwe prawidłowe współdziałanie z innymi ludźmi.
Musiał nauczyć się lub uczył się całe życie unikać konfliktów, nie być takim bezpośrednim.

Liczba mentalna i liczba podświadomości dają wewnętrzny niepokój i nerwowość, czym bardzo drażnił społeczeństwo. Jego wewnętrzny świat nie był stabilny, mogły pojawiać się zmiany nastroju i to bez przyczyny. Mogło pojawić się wrażenie, że ten człowiek zmęczony jest od samego siebie. Ciągle chciał się zmieniać i ciągle być innym.

Liczba psychologiczna 12 na pozycji wiatru pokazuje, że człowiek mógłby być psychologiem. Chciał widzieć siebie, swoje wnętrze, ale nie do końca pokazywał to swoje wnętrze innym. Na zewnątrz nie otwierał się dla wszystkich. Wibracja 8, czyli liczba energetycznej magii wskazuje na to, że psychologiczny kryzysy u niego były bardzo głębokie, chociaż nie dało się tego zauważyć.
Połączenie punktu 33 z anielską liczbą przyniosło mu bogactwo, jednak on do tego bogactwa odnosił się w prawidłowy sposób.
Lubię komfort materialny a jednocześnie potrafi pomagać innym, dzielić się tym bogactwem, uszczęśliwiać innych ludzi.

autor: Emma Lange, Ewa Somrowska