Krzyż Celtycki opisuje duszę, czyli:
– w jaki sposób dusza rozwija się,
– jakie tej duszy możemy dać wskazówki do rozwoju,
– jakie przepowiednie, jakie proroctwa zawiera w sobie dusza danego człowieka.

Krzyż Celtycki wskazuje też na elementy rodowe. Z jakimi zbiegami okoliczności może się ta dusza zmagać, jakie wydarzenia będą ją kształtowały.

Wskaże także przeszłość, czyli:
– jaką drogę musiała przejść dusza, by dojść do obecnego punktu.
Wskaże przyszłość, czyli:
– dokąd zmierza dusza,
– jej relacje z otoczeniem,
– jak wpływać będą na nią ludzie,
– lęki i nadzieje duszy,
– jaki jest scenariusz tej duszy,
– jak ma się rozwijać,
– co dla niej będzie lepsze, czyli jaki mężczyzna, jaka kobieta, jakie dzieci,
– czy wskazana jest rodzina, czy lepiej nie zakładać rodziny,
– w jakim kierunku powinna się rozwijać; chodzi tu o kierunek mentalny, duchowy, zawodowy,
– jak będzie prosperowało jej zdrowie, talenty i blokady.

Zapraszamy!