Nauka w XX wieku zaczęła rozwijać się bardzo intensywnie, jednak była zbyt materialistyczna i odrzuciła wiedzę ezoteryczną – wiedzę, do której z szacunkiem odnosili się przez stulecia najmądrzejsi ludzie wszystkich narodów. Z początkiem trzeciego tysiąclecia wróciła wiedza o rytmach natury, o porządku wszechświata. Zaczęto ją na powrót szanować, traktować z respektem. Nowe osiągnięcia fizyki i cybernetyki potwierdzają intuicyjne odkrycia starożytnych, którzy żyli w nierozerwalnej więzi z żywą przestrzenią, z żywymi istotami. Biodynamiczne podejście do roślin i zwierząt uznaje się we wszystkich rozwiniętych krajach świata. Rozpatruje się je jako niezbędny składnik części agronomii i zootechniki – mowa tutaj o przejawach szacunku do rzeczywistości kosmicznej, w której tworzą się te lub inne procesy wzrostu roślin i u zwierząt domowych. Rezonująca jedność ziemska i kosmiczna stała się rzeczywistością i nikt już w nią nie wątpi.
Połączenie ziemi i kosmosu można realnie wykorzystywać w agroprzestrzeni. Wszystko jest udowodnione naukowo, na przykład wysadzanie roślin w połączeniu z obliczonymi astrologicznymi okresami pozwala osiągnąć co najmniej 20% ulepszony wzrost i rozwój roślin, bez używania dodatkowych ilości nawozu. Biodynamika swoje wpływy wykorzystuje w określaniu analogii pogody z astrologicznymi wpływami.
Rolnik, który poważnie podchodzi do swoich upraw, jeśli przestanie kierować się meteoprognozami, to po prostu splajtuje – jeśli nie weźmie pod uwagę ziemskich warunków rozwoju roślin lub zwierząt. Jednak zmiana wilgoci powietrza, zachmurzenie, zmiana temperatury wpływają na rozwój roślin i zwierząt tak samo, jak zmiana sytuacji energetycznej w kosmosie. Wszystko to jest związane z położeniem Słońca względem Ziemi.

Ostatnimi czasy meteoprognoza staje się bardziej skomplikowana, ponieważ działalność człowieka okazała destabilizujący wpływ na pogodowe warunki.
Rytm ruchów planet, a co za tym idzie energetyczna sytuacja w najbliższej, kosmicznej przestrzeni od wieków pozostaje niezmienna, dlatego wszystkie wskazówki z odległych czasów pozostają żywe – wskazówki astrologów dotyczące sytuacji agrarnej.
Połączenie życia ziemskiego z dynamiką kosmosu, biochemiczne i biofizyczne mechanizmy są bardzo ważne dla praktyków sztuki agrarnej. Wszystko zawiera się w efektywności zachowania biodynamicznych rekomendacji. Do biodynamiki należy odnieść się jak do dobrej hipotezy i sprawdzić ją w praktyce, bo przecież w końcu praktyka jest kryterium prawidłowości tych lub innych twierdzeń.
Rolnicy i ogrodnicy na całym świecie wykorzystują biodynamikę jako coś naturalnego i nie trzeba im tłumaczyć, że jest to naturalny proces. Cała istota biodynamiki zawiera się w dokładności, w dbaniu o uprawę, począwszy od siewu a skończywszy na zbiorze.
Od idei agrarnej astrologii zależało życie narodów, zatem powinna być bliska naszym sercom. Harmonia jest źródłem błogości i spokoju. Astrologia i numerologia są narzędziem, które pozwala zadbać o harmonię, bo bez tego ludzkie działania będą niepełne, nie będą też pożyteczne.
Wśród urbanistycznych zarozumialców powstał niepoważny mit o tym, że rolnicy są ludźmi, którzy na niczym się nie znają i nie są wykształceni. Jednakże tak naprawdę od wieków to właśnie rolnicy, czyli ludzie związani z ziemią, wiedzieli o wiele więcej na temat uprawy i hodowli. Natomiast ci, którzy oderwali się od ziemi, stracili więź z żywą rzeczywistością. Nowocześni gospodarze często okazywali się być bankrutami, bo ich codzienna praca nie miała w sobie głębokich podstaw i wiedzy związanej z łączeniem wpływów ziemskich z kosmicznymi.

Sprzedawcy agroproduktów mają do czynienia z wysokimi biotechnologiami, które łączą szeroki zakres praktycznej wiedzy konceptualnej w botanice, w weterynarii, w badaniu gruntów, w meteorologii. Jednym z elementów tejże wiedzy jest astrologia, która powinna być ujęta naukowo oraz pragmatycznie. Astrologiczna wiedza pozwala na konkretne odpowiedzi na konkretne 3 pytania;
1.czy energia dnia sprzyja pracy z roślinami?
2. z jakimi roślinami w danym dniu dobrze jest pracować, nawiązywać kontakt?
3. jakie zabiegi agrotechniczne staną się dobrymi w danym dniu i dadzą dobre rezultaty?

Trzeba pamiętać, że astrologia gromadzi wiedzę o tym, co dzieje się w przyrodzie. Gospodarz musi liczyć się z biodynamicznymi zaleceniami. Im dokładniej i skrupulatniej będziemy dbali o wprowadzenie w życie astrologicznych zaleceń, Śledzili astrologiczne wykresy, tym większy będziemy osiągać rezultat – lepsze zbiory. Biodynamiczne obliczenia są czynnikiem informacyjnym, który podnosi możliwość osiągnięcia większego sukcesu agrarnej działalności. Dzięki liczeniu się z rekomendacjami astrologicznymi, nie tylko wzrasta urodzaj, ale sam proces pracy z żywymi organizmami staje się bardziej zadowalający. Trzeba nauczyć się słuchać oddechu Wszechświata, liczyć się z zapotrzebowaniami i uprzedzającymi elementami, które przez wieki są osią ekologicznej kultury. W końcu żywe hoduje sama natura! Człowiek w miarę swych sił współdziała z tym tajemniczym procesem, który polega na zwiększaniu przyrostu tego, co żyje na naszej planecie.

autor; Selczonek

Oferty Analiz

Poprzedni artykułKalendarz Księżycowy – 23 kwietnia 2019
Następny artykułHoroskop Numerologiczny na Maj 2019
Autorka wielu książek, numerolog, psycholog, terapeutka. Naukowiec, który łączy naukę z ezoteryką. Świetny homeopata, astrolog i runistka.