Prawo Autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu kalendarzbiodynamiczny.pl podlegają ochronie prawnoautorskiej, w
szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują firmie Grupa Lange.
2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw.
dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego
1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.
3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform oświadcza,
że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie –
w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały
wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało
oznaczone.
4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia
przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie.
5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w serwisie jest równoznaczne z ich publicznym
udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści,
publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego
odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do właściciela serwisu – Grupa Lange.
6. Grupa Lange oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich
przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści
zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.