5, 8, 10, 15, 24

Coraz więcej naukowych danych pozwala nam dowiedzieć się, w jaki sposób działa pole magnetyczne, w jaki sposób działają zmiany pola magnetycznego ziemi na żywe organizmy. Udowodniono, że zmiany te szczególnie działają na szyszynkę, która staje się bardziej wrażliwa. Szyszynka odpowiada za rozwój gruczołów płciowych oraz za pracę nadnerczy, co określa przemianę materii. Adaptacja organizmu do złych warunków zmiany pola magnetycznego powoduje, że obniża się poziom melatoniny u człowieka. U niektórych ludzi niedobór melatoniny obserwuje się nawet po tym, gdy burza magnetyczna ustępuje – pole magnetyczne ustabilizowało się, a poziom melatoniny nadal pozostaje obniżony. Może to trwać nawet do 3 dni po zakończeniu burzy magnetycznej! Szyszynka odpowiada też za rytmy dobowe, więc wrażliwi ludzie mogą ją odczuć w inny sposób. U takich ludzi może zabraknąć reakcji na stres, mogą uaktywnić się różne choroby, zaostrzyć się. Może pojawić się napięcie nerwowe (system nerwowy będzie napięty). Każdy organizm jest inny, posiada własną wrażliwość!
Zmiana pola magnetycznego może doprowadzić do zniszczenia biorytmów. Młody organizm między 18 a 35 rokiem życia łatwiej znosi zmiany pola magnetycznego. Małe dzieci, jak i ludzie po 35 roku życia gorzej znoszą burze magnetyczne. W czasie burzy magnetycznej u człowieka gęstnieje krew, więcej erytrocytów ulega sklejeniu. Do każdego organizmu należy podchodzić bardzo indywidualnie.
Zmiany pola magnetycznego zawsze działają w ramach osobistych, indywidualnych właściwości fizjologicznych. Hemoglobina żyje najdłużej, dłużej niż inne białka. Hemoglobina żyje tak długo, jak erytrocyty, czyli ponad sto dni. Po tym czasie organizm rozbiera hemoglobinę na części, by powstała nowa cząsteczka. Hemoglobina embrionów różni się składem i właściwościami od hemoglobiny dorosłego człowieka, ponieważ praca genów, która odpowiada za syntezę hemoglobiny, zmienia się w procesie rozwoju człowieka. Wynika z tego, że cząsteczki hemoglobiny u małego dziecka i u dorosłego człowieka mogą diametralnie różnić się, ponieważ regulują to zupełnie inne geny na każdym etapie życia – niektóre geny włączają się, inne odłączają. Widzicie zatem, jak ważnym jest, aby podchodzić do każdego organizmu indywidualnie, biorąc pod uwagę jego indywidualne właściwości. Te właściwości w każdym wieku są inne!
Pamiętajcie, że ludzie pochodzą z gwiazd! Jesteśmy istotami pochodzącymi od gwiazd i wpływa na nas kosmos – czy tego chcemy, czy nie, czy w to wierzymy, czy nie! Patrząc na ten proces od strony astrofizyki wiemy, że gwiazdy rodzą się i umierają, a składowe które powstały w wyniku ich wybuchu, wpływają na człowieka – na żywy organizm. Jesteśmy zbudowani z cząsteczek, które kiedyś powstały wysoko w gwiazdach.

5 lutego bardzo silna burza, którą odczują przede wszystkim ludzie bardzo wrażliwi. Mogą ją odczuwać już dwa dni przed i trzy dni po jej wystąpieniu. Mogą pojawić się trudności w oddychaniu, osłabienie samopoczucia, negatywne zmiany nastrojów, napięcie systemu nerwowego. Może też wystąpić problem z komunikacją w relacjach, w tworzeniu się relacji. Może wystąpić problem z zaadaptowaniem się w środowisku.

8 lutego bardzo słabe magnetyczne napięcie, słaba burza magnetyczna. Jednak z tej przyczyny, że burza ta jest kontynuacją wcześniejszej burzy, możemy odczuwać negatywne jej skutki. Szczególnie należy zwrócić uwagę na lekarstwa, na ich działanie, ponieważ mogą działać niewspółmiernie.

10 lutego słaba burza magnetyczna, ale może wywołać depresję. Może przywołać wewnętrzne zmiany, które doprowadzą do zaostrzenia się emocjonalności. Może wystąpić napięcie w układzie krwionośnym i w pracy serca, a także w systemie nerwowym.

15 lutego słaba burza magnetyczna, jednak będzie wpływała na ludzi starszych i na tych, którzy chorują na przewlekłe dolegliwości.

24 lutego słaba burza magnetyczna. Ludzie, u których występują nerwobóle, stany depresyjne mogą poczuć się źle. A ci, którzy na stałe przyjmują lekarstwa, muszą uważać, ponieważ lekarstwa nie będą działały tak, jak powinny.