1SPOSÓB OBLICZANIA

Liczbę Drogi Życia obliczamy w następujący sposób – wszystkie cyfry, które występują w dacie urodzenia, należy dodać do siebie. Otrzymany wynik redukujemy do liczby jednocyfrowej.

23.9.1984 = 2 + 3 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4 = 36 = 3 + 6 = 9 / 9 = liczba Drogi Życia

Ten horoskop nie dotyczy tylko wibracji Drogi Życia, ale możemy również brać pod uwagę Liczbę Podświadomości.

Oblicza ją się następująco:
Pierwszą cyfrę z dnia urodzenia mnożymy przez 2 i wynik odejmujemy od niezredukowanej liczby Drogi Życia, np.

Data – 23.09.1984
23 + 9 + 1984 = 54
2 x 2 = 4
54 – 4 = 50 = 5

Data – 7.11.1970
7 + 11 + 1970 = 35
7 x 2 = 14
35 – 14 = 21 = 3

Zatem możemy sprawdzić liczbę Drogi Życia, jak i Liczbę Podświadomości, w tym przypadku naszymi wibracjami Podświadomości są cyfra 5 i 3.

Jeśli Liczba Podświadomości jest w opozycji do naszej Drogi Życia, to jej wydźwięk będzie raczej negatywny, więc powinniśmy brać ją pod uwagę jako przeszkodę. Jeśli współgra z naszą Drogą Życia, to będzie nas wspomagała. Należy jednak pamiętać, że często przeciwstawne cyfry powodują bardziej wydajną pracę i tak naprawdę pomagają, a nie przeszkadzają. Zmuszają człowieka do wysiłku i zmian.

OPIS OGÓLNY

Ten miesiąc przynosi nam szybkie zmiany. Wszystko może zmienić się, a niektóre aspekty życia mogą przybrać inną formę. Niektórzy będą postrzegać swoją przeszłość, jako coś odległego i niesamowitego. Zmiany wpłyną zarówno na sferę uczuć, jak i na sferę prowadzenia biznesu. Ci, którzy są bardziej odporni psychicznie, będą w stanie załatwić wiele spraw, i to kilka tematów naraz – sprawy rodzinne, związane z pracą, itd.  Może zdarzyć się tak, że te sprawy spadną na nas od razu i będzie trzeba zająć się nimi. Stwórzmy intencję, która może doprowadzić nas do celu. Motywacja będzie odgrywać dużą rolę, i to we wszystkim. Ten miesiąc może przynieść nową wiedzę, ale szukajmy jej w zaufanych źródłach. Pamiętajmy, że człowiek jest tym, czym się wypełnia. Jeśli informacja nie jest logiczna, jest jednostronna, nie otrzymamy żadnego rozwoju.

Poprzedni

Drogi Czytelniku! W tym miesiącu zostanie nam dana transformacja osobowości, ale jednocześnie energie transformacji mogą uderzyć w nasze Ego. Dlatego powinieneś przygotować swoje Ego przed inwazją nowych energii, aby nie zostać z problemami i z kłopotami. Tylko rozwój nie powinien przebiegać szybko, a poprawnie. Fanatyzm zawsze zmienia psychikę. Fanatyzm to wchłonięcie jakiegoś programu, który blokuje proces twórczy. Wszystkie te formy, które zostały zamrożone, stopią się – to, co było trudne do osiągnięcia, możesz otrzymać. Jednakże jeśli twoja energia nie jest gotowa do zaakceptowania dobrego wyniku, to odrzucisz go. Musisz zwiększyć energię poprzez tolerancję, poszerzenie świadomości, zdolność widzenia różnych form życia. Musisz zapamiętać, że wszystko ma dwie strony – dobrą i złą. Zawsze!

Oferty Analiz

Emma Lange – portfolio
Emma Lange – blog
adres e-mail: kontakt@emma-lange.pl

|