1SPOSÓB OBLICZANIA

Liczbę Drogi Życia obliczamy w następujący sposób – wszystkie cyfry, które występują w dacie urodzenia, należy dodać do siebie. Otrzymany wynik redukujemy do liczby jednocyfrowej.

23.9.1984 = 2 + 3 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4 = 36 = 3 + 6 = 9 / 9 = liczba Drogi Życia

Ten horoskop nie dotyczy tylko wibracji Drogi Życia, ale możemy również brać pod uwagę Liczbę Podświadomości.
Oblicza ją się następująco:
Pierwszą cyfrę z dnia urodzenia mnożymy przez 2 i wynik odejmujemy od niezredukowanej liczby Drogi Życia, np.

Data – 23.09.1984
23 + 9 + 1984 = 54
2 x 2 = 4
54 – 4 = 50 = 5

Data – 7.11.1970
7 + 11 + 1970 = 35
7 x 2 = 14
35 – 14 = 21 = 3

Zatem możemy sprawdzić liczbę Drogi Życia, jak i Liczbę Podświadomości, w tym przypadku naszymi wibracjami Podświadomości są cyfra 5 i 3.

Jeśli Liczba Podświadomości jest w opozycji do naszej Drogi Życia, to jej wydźwięk będzie raczej negatywny, więc powinniśmy brać ją pod uwagę jako przeszkodę. Jeśli współgra z naszą Drogą Życia, to będzie nas wspomagała. Należy jednak pamiętać, że często przeciwstawne cyfry powodują bardziej wydajną pracę i tak naprawdę pomagają, a nie przeszkadzają. Zmuszają człowieka do wysiłku i zmian.

OPIS OGÓLNY

Kwiecień przyniesie ludziom nową nadzieję, odrobinę relaksu, poczucie, że wszystko może się zmienić w dobry sposób. Świat zmienią nowe idee, wywrócą tradycje do góry nogami, wprowadzą nowe. Musimy włączyć intuicję i starać się przewidywać zdarzenia. Czas może spowolnić. Mogą aktywować się trudne podświadome programy, które będą wymagały zapłaty za wysiłek. Jeśli chcesz, aby twoje pragnienia spełniły się, na początku będziesz musiał ustalić ich cenę. Tragiczne sytuacje mogą wystąpić z powodu lekkomyślności, dlatego kwiecień będzie wymagał od nas pokory, poddania się Kosmosowi i zbadania wewnętrznych kompleksów. Z jednej strony będziemy mogli głęboko wniknąć w nasze problemy, zmienić nasz wewnętrzny świat, ale okoliczności nadal będą nam przeszkadzać, będą ingerować w nasze plany i wytworzą napięcie. Na świecie przyjdą jeszcze głębsze zmiany, dlatego konieczne jest wyciągnięcie wewnętrznych sił naturalnych, aby walczyć z otaczającymi sytuacjami. Ten czas pomoże wykształcić naszą wolę.

Poprzedni

Oferty Analiz

Emma Lange – portfolio
adres e-mail: kontakt@emma-lange.pl

|