1SPOSÓB OBLICZANIA

Liczbę Drogi Życia obliczamy w następujący sposób – wszystkie cyfry, które występują w dacie urodzenia, należy dodać do siebie. Otrzymany wynik redukujemy do liczby jednocyfrowej.

23.9.1984 = 2 + 3 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4 = 36 = 3 + 6 = 9 / 9 = liczba Drogi Życia

Ten horoskop nie dotyczy tylko wibracji Drogi Życia, ale możemy również brać pod uwagę Liczbę Podświadomości.
Oblicza ją się następująco:
Pierwszą cyfrę z dnia urodzenia mnożymy przez 2 i wynik odejmujemy od niezredukowanej liczby Drogi Życia, np.

Data – 23.09.1984
23 + 9 + 1984 = 54
2 x 2 = 4
54 – 4 = 50 = 5

Data – 7.11.1970
7 + 11 + 1970 = 35
7 x 2 = 14
35 – 14 = 21 = 3

Zatem możemy sprawdzić liczbę Drogi Życia, jak i Liczbę Podświadomości, w tym przypadku naszymi wibracjami Podświadomości są cyfra 5 i 3.

Jeśli Liczba Podświadomości jest w opozycji do naszej Drogi Życia, to jej wydźwięk będzie raczej negatywny, więc powinniśmy brać ją pod uwagę jako przeszkodę. Jeśli współgra z naszą Drogą Życia, to będzie nas wspomagała. Należy jednak pamiętać, że często przeciwstawne cyfry powodują bardziej wydajną pracę i tak naprawdę pomagają, a nie przeszkadzają. Zmuszają człowieka do wysiłku i zmian.

OPIS OGÓLNY

Energia tego miesiąca sprawi, że będziemy wyrażać siebie, pokazywać swój image, wiedzę, nowe umiejętności. Niektórzy będą dręczeni przez trudne myśli, tajemnice, nierozwiązane sytuacje. Ktoś inny będzie chciał czegoś więcej od życia i będzie szukał sposobów przezwyciężenia pragnienia, by uzyskać to, czego pragnie, nawet w sposób niemoralny, przy pomocy manipulacji. Trzeba powiedzieć, że ten, kto odkryje swoje przeznaczenie i misję w tym miesiącu, będzie szczęśliwy. W tym okresie bardzo ważne będą tradycje i rytuały, więc to, co będzie nieustannie powtarzane przez nas, pozostanie z nami przez długi czas. Jeśli będziemy kodować sobie, że nasze życie jest złe, to rzeczywiście będzie złe przez długi czas. To miesiąc, w którym każdy z nas będzie ostro przeciwstawiał się niesprawiedliwości, szukając podejrzanych ścieżek, ruchów. Niektórzy śmiałkowie będą pędzić do wielkich przeszkód, które będą od nich silniejsze.

Poprzedni

|