1SPOSÓB OBLICZANIA

Liczbę Drogi Życia obliczamy w następujący sposób – wszystkie cyfry, które występują w dacie urodzenia, należy dodać do siebie. Otrzymany wynik redukujemy do liczby jednocyfrowej.

23.9.1984 = 2 + 3 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4 = 36 = 3 + 6 = 9 / 9 = liczba Drogi Życia

Ten horoskop nie dotyczy tylko wibracji Drogi Życia, ale możemy również brać pod uwagę Liczbę Podświadomości.
Oblicza ją się następująco:
Pierwszą cyfrę z dnia urodzenia mnożymy przez 2 i wynik odejmujemy od niezredukowanej liczby Drogi Życia, np.

Data – 23.09.1984
23 + 9 + 1984 = 54
2 x 2 = 4
54 – 4 = 50 = 5

Data – 7.11.1970
7 + 11 + 1970 = 35
7 x 2 = 14
35 – 14 = 21 = 3

Zatem możemy sprawdzić liczbę Drogi Życia, jak i Liczbę Podświadomości, w tym przypadku naszymi wibracjami Podświadomości są cyfra 5 i 3.

Jeśli Liczba Podświadomości jest w opozycji do naszej Drogi Życia, to jej wydźwięk będzie raczej negatywny, więc powinniśmy brać ją pod uwagę jako przeszkodę. Jeśli współgra z naszą Drogą Życia, to będzie nas wspomagała. Należy jednak pamiętać, że często przeciwstawne cyfry powodują bardziej wydajną pracę i tak naprawdę pomagają, a nie przeszkadzają. Zmuszają człowieka do wysiłku i zmian.

OPIS OGÓLNY

Energia tego miesiąca będzie nas zwodzić i kusić, jak Odyseusza, którego na wyspie zwodził śpiew Syren. Będzie dużo iluzji, będzie nam wydawało się, że wszystko, co się dzieje wokół, jest prawidłowe. Tylko silny kręgosłup i zasady moralne pomogą nam pozostać w rzeczywistości, nie skakać w otchłań, z której będziemy musieli się potem wydostać. Ostrożnie wyciągajmy wnioski, nie bądźmy zbyt subiektywni, nie oceniajmy niczego pochopnie, bo możemy nie trafić w sedno. Minie miesiąc, energie przeminą, wszystko się zmieni. Iluzje znikną, a rzeczywistość dojdzie do głosu. Styczeń pozwoli nam dorosnąć na wiele sposobów – będziemy mniej obrażać się, nie będziemy brać sobie do serca nieistotnych sytuacji, nie będziemy też zbytnio ufać słowom.

Poprzedni

|