Uran to planeta transformacji i ewolucji. Kieruje nagłymi zmianami, nieprzewidywalnym rytmem oraz oryginalnością. Jego ruch jest prawie prostopadły do osi innych planet i Słońca. Symbolizuje wszystko, co jest niespodziewane, na co wskazuje palec losu.
Pomaga w rozwoju abstrakcyjnych nauk takich, jak psychologia i astrologia. Pomaga wszystkiemu, co odnosi się do fal światła i elektryczności.

Planeta ta otwiera na przeróżne przygody, pozytywne cechy. To bractwo, komuna, humanizm. To idealizm, który przechodzi w bunt, ekscentryczność, nienawiść do dogmatów i zasad, sarkazm, mroczność, niezrównoważenie, nerwowe kryzysy i zrywy. Symbolizuje ruchy impulsywne – ruchy, które wyglądają jak skurcze. Wraz z Merkurym może wskazywać na układ nerwowy i choroby nerwowe.

To jest planeta, która chadza swoimi drogami. Od innych planet wyróżnia się swoją osią. Wszystkie satelity Urana poruszają się w odwrotnym kierunku do kierunku, w którym porusza się Uran.

Uran mówi – „nie włączaj uczuć”. Intuicja przeciwstawia się poznawaniu i wiedzy. Wszystkiemu, co jest dookoła. Za spontaniczną ideą będzie szło szybkie i nieprzemyślane działanie. Będzie tutaj przeciwstawianie się, występowanie napięcia, pobudzenie i niepokój, który będzie trzymał dopóki cel nie zostanie osiągnięty.
Spontaniczność „uraniczna” przejawia się we wszystkich strefach – nagłe choroby, szybkie przerzucanie uwagi, skurcze, nieszczęśliwe wypadki, rany, operacje. Odbija tylko różnorodność i bardzo trudno tą różnorodność określić. Ma ona pozytywne i negatywne działanie, które wyraża się w spontaniczności i niestabilności, oraz impulsywności.
Nieprzypadkowo ta planeta jest jakby podstawą w horoskopach mężczyzn, którzy zostali wodzami, u których był ideologiczny dynamizm w duchowej i psychologicznej strefie. To intuicja i genialność idei, olśnienia a wszystko pokazuje się od razu w postaci obrazów.

Jeśli Uran jest w złym położeniu, to od razu następuje niespodziewany stan napięcia, który wyraża się w rozerwaniu relacji, w nagłych rozwodach a na fizycznym poziomie to paraliż i zwichnięcia.
To zasada rewolucji, a metafizycznie to oczyszczanie przestrzeni, to wola i wybuchowa energia, wszystko co jest niespodziewane i twórcze, ale jednocześnie niszczące. To ekscentryczność i przeciwstawianie całej przeszłości i teraźniejszości, to jest dążenie do nowych dróg wynalazczości i w zależności od aspektów, możemy zobaczyć czy dany kierunek jest dobry, czy zły.
U ludzi wzbudza się jasnowidzenie. Kieruje fizyką, matematyką szczególnie w astrologii, czyli w tych naukach, które wymagają syntezy i mocnego olśnienia. W naukach, które stwarzają idę, kształt i konstrukcję. Które łączą różne czynniki i nagle z chaosu wyłania się struktura i porządek.

Uran wyciąga to, co chce z oceanu informacji, a najważniejsze, że zawsze znajduje to, co najważniejsze – główny aspekt. Wskazuje, jak będą przebiegać wydarzenia zewnętrznego i wewnętrznego życia, a resztę trzeba rozpatrywać jako wtórne, trzecie albo potencjalne.
Wizyta u astrologa czy numerologa jest pod patronatem Uranu, a jakie mogą być tego skutki? Nie wiadomo czego się dowiesz, bo z Uranem nie zawsze da się to przewidzieć.

autor: Emma Lange

Poprzedni artykułKalendarz Księżycowy – 15 stycznia 2018
Następny artykułKalendarz Księżycowy – 16 stycznia 2018
Autorka wielu książek, numerolog, psycholog, terapeutka. Naukowiec, który łączy naukę z ezoteryką. Świetny homeopata, astrolog i runistka.