Pluton wejdzie na chwilę do Wodnika, potem znów wróci do Koziorożca, a to może przynieść wiele uzgodnień i zmian, ale nie tylko w naszych wewnętrznych światach, ale i w systemach rodowych. Gałęzie Rodu mogą się splatać i tworzyć coś nowego, uwalniając niektóre archetypy z „niewoli” – ci, którzy byli niedostrzegani do tej pory, mogą stać się kimś ważnym i potrzebnym. Jest to czas wielkich transpozycji. Przesunięcie Plutona obejmuje wolny wstęp do tego, co kiedyś było zamknięte i niedostępne. W tym możemy dostrzec plusy, tzn. jeśli nie było nas na coś stać, to teraz stanie się to dostępne; tylko należy uważać, bo i złe aspekty także będą dostępne. Należy pamiętać, że Pluton przynosi nie tylko zmianę i otwarcie nowych drzwi, ale władzę, a wtedy na pewno zażąda ceny za zmianę. Pluton podłączy nas pod nowe pola informacyjno-psychologiczne; pojawiają się nowe możliwości, np. nie miałeś samochodu, a teraz będziesz miał możliwość go kupić. Samochód miał ci dać poczucie bezpieczeństwa, ale to ty sam będziesz musiał być odpowiedzialny na drodze – odpowiedzialny za siebie i za innych kierowców.
Przemieszczając się między egregorami, tracimy zasoby, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Musimy dopasować się do nowych form zachowań, jednocześnie otrzymując w zamian nowe zasoby (w postaci spełnienia życzeń) i nowe obiekty, z którymi będziemy musieli się pogodzić, zaakceptować lub przepracować je. Pluton nie mówi o łatwości, a o spełnianiu życzeń, za które trzeba będzie zapłacić.
Aktywuje wzrost nowych fraktali, aby zmienić naszą ewolucję.
Pluton był w ruchu, gdy trwała rewolucja we Francji, więc i dzisiaj powinniśmy zwrócić uwagę na to, że we Francji trwają strajki, jest wiele ofiar. Znów otworzyła się brama do zmian, do odbudowy, do ponownego zapłacenia ceny.

Drugą kwestią, poruszaną przez niektórych astrologów jest to, że jest to okres rozkwitu Głupców.
Archetyp Głupca, wybuch energii Głupca.
Głupiec niesie energię spontaniczności, ryzyka, nowych początków. Ludziom racjonalnym trudniej będzie przeżyć ten czas, ponieważ nie da on właściwych i gotowych rozwiązań. Trzeba dokonać przeorganizowania w swoim wewnętrznym świecie, dlatego stworzyłam Jogę Twórczości, aby pokazać kursantom ćwiczenia, które pomogą im w pracy nad sobą. To okazja do bycia kreatywnym, do pracy nad swoimi kompleksami, do pracy nad wypartymi programami. To, co było zaniedbane, może teraz stać się bardzo istotne. Archetyp Głupca wydobywa na powierzchnię nasz Cień, będziemy musieli zmierzyć się z tym, czego nie chcieliśmy widzieć i poczuć. Zły Głupiec może zdewaluować wszystko; w głębi Duszy będziemy zazdrościć innym i porównywać się do innych.
Będziemy odbudowywać swój porządek, wpadać w głupie sytuacje, a naszym zadaniem jest droga UZDROWIENIA poprzez twórczą odnowę siebie, zrozumienie siebie i niezatapianie się w innych. W tym czasie nic nie będzie jasno określone, bo pojawił się impuls i teraz ten impuls we wszystkim poszerza energię spontaniczności. Po jednej stronie skali będzie wolność, kreatywność, akceptacja siebie i innych, a po drugiej stronie skali będzie leżała głupota, dewaluacja, brak powagi, brak oglądu rzeczywistości taką, jaka jest. Warto więc zwrócić się do swojego wewnętrznego Głupca, by dowiedzieć się, dokąd nas poprowadzi, czy warto niszczyć wszystkie tradycje, czy warto narzucać sobie jakąś formę, której nie zapewniają geny ani natura, czy warto bawić się w Boga i napełniać się wszechmocnym autorytetem?
Pluton przynosi wolność; owszem będzie nam wolno wszystko, ale wolność zawsze ma swoją cenę!

Nowy kurs Rok Osobisty w Psychologii Analitycznej
Kurs ten pomaga poruszać się energii w tym samym rytmie. Nie jest to kurs powielony, a nowatorski. Nie piszę w nim o tym, że Jedynka Rok Osobisty, to początek. Nie, to byłoby zbyt banalne i zaniżone. Ten kurs jest o tym, z czym możesz się zmierzyć w danym roku, jak radzić sobie z tymi lub innymi sytuacjami, jak wbudować się w energię, której potrzebujesz… Jest to unikalny kurs, który pomoże ci zaplanować los w najbardziej realistyczny sposób.

Nowy kurs Programy Rodowe na Tle Lat Osobistych
Kurs, który pomaga zrozumieć, jaki Archetyp Rodowy w nas drzemie i w jaki sposób ten Archetyp będzie przejawiał się w kolejnych latach osobistych. Po podliczeniu pewnych pozycji, które wychodzą z daty urodzenia każdego człowieka, otrzymujemy typ Archetypu. Po czym po następnych obliczeniach, możemy sprawdzić, w jaki sposób ten Archetyp będzie przejawiał się w poszczególnych latach osobistych.

Pluton aktualizuje trzy światy:
> Świat Duszy i Ducha, czyli irracjonalny świat nowych programów.
> Świat materialny, czyli np. nowa technologia lub nowe państwa czy nowa waluta.
> Świat wirtualny, który żyje sam, rządzi się swoimi prawami i nie jest połączony z żadną rzeczywistością ani duchową, ani materialną, a kto utknie w tym świecie, trudno mu będzie spotkać się z samym sobą i żyć normalnie.

Weźcie pod uwagę zarówno Liczbę Drogi Życia, Liczbę Podświadomości i Pierwszą Liczbę Energii.

SPOSÓB OBLICZANIA

Liczbę Drogi Życia obliczamy w następujący sposób – wszystkie cyfry, które występują w dacie urodzenia, należy do siebie dodać. Otrzymany wynik redukujemy do jednej cyfry.

23.9.1984 = 2 + 3 + 9 + 1 + 9 + 8 + 4 = 36 = 3 + 6 = 9  Liczba Drogi Życia
7.11.1970 = 7 + 11 + 17 = 35 = 3 + 5 = 8 Liczba Drogi Życia

♦♦♦

Ten horoskop nie dotyczy tylko wibracji Drogi Życia, ale możemy również brać pod uwagę Liczbę Podświadomości.

Oblicza ją się następująco:
Pierwszą cyfrę z dnia urodzenia mnożymy przez 2 i wynik odejmujemy od niezredukowanej liczby Drogi Życia, np.

Data – 23.09.1984
23 + 9 + 1984 = 54
2 x 2 = 4
54 – 4 = 50 = 5 Liczba Podświadomości

Data – 7.11.1970
7 + 11 + 1970 = 35
7 x 2 = 14
35 – 14 = 21 = 3 Liczba Podświadomości

♦♦♦

Pierwszą Liczbę Energii obliczamy następująco:
Dzień urodzenia mnożymy przez 2, po czym otrzymany wynik dodajemy do Liczby Drogi Życia.
Suma, którą otrzymamy, to Pierwsza Liczba Energii.

Data – 23.09.18984 
23+ 9 +1984 = 54 (23 + 9 + 22) Liczba Drogi Życia
23
(dzień ur.) x 2 = 46
46 + 54 = 100 = 1 (należy zredukować, aby otrzymać wynik od 1 do 9) Pierwsza Liczba Energii.

Data – 7.11.1970
7 + 11 + 1970 = 35 (7 + 11 + 17) Liczba Drogi Życia
7 (dzień ur.) x 2 = 14
35 + 14 = 49 =4 + 9 = 13 = 1 +3 = 4 (należy zredukować, aby otrzymać wynik od 1 do 9) Pierwsza Liczba Energii.

♦♦♦

Jedynka – ta energia włączy cię w nowe formy współpracy. Jeśli wokół ciebie pojawią się nowe osoby, z pewnością mogą ci się przydać. Będziesz miał nowe możliwości wyrażania siebie. Możesz stworzyć własny biznes i zaangażować swoją osobowość. W przypadku, gdy planujesz małżeństwo lub rozwód w ciągu najbliższych trzech lat, to na tym procesie odciśnie swój ślad karma. Będziesz związany z tą osobą przez długi czas, nawet w następnych wcieleniach. Mogą aktywować się nowe rodowe archetypy i jeśli nie zostaną wysłuchane, nie nadasz im znaczenia, nie okażesz im szacunku, wtedy trudno ci będzie przyjąć ich zasoby i możesz nie dostrzec możliwości. Musisz zaakceptować linię rodową partnera. Może to być twój partner. Będziesz musiała Jedynko przepracować wydarzenia, których twoja matka nie mogła dokończyć, albo możesz powtórzyć scenariusze, które były w jej życiu. Pracuj z aktualizacją siebie, aby w głębi swojej indywidualności znaleźć siłę do zamknięcia programów rodowych.

Dwójkakarma rodowa stworzy twój los. Zrobi nowy obrót, więc należy zwrócić uwagę na te Dusze, które zostały odrzucone, ponieważ to one mogą teraz przejawiać aktywność. Poza tym, trzeba zajrzeć w głąb własnego Cienia, bo nieakceptowane programy mogą się przejawiać np. poprzez gniew i pretensje. Pretensje przodków i tych, do których masz pretensje (a pretensje są ukryte w Cieniu) zaczną się właśnie teraz aktualizować. Możesz czuć się jak outsider w społeczeństwie, doświadczać izolacji, samotny. Musisz przepracować relacje swoich rodziców i znaleźć w nich ukryty zasób, który pomoże ci zrozumieć, dlaczego rodzice połączyli się. Możesz przepracować karmę swojej wewnętrznej samotności, lęku przed wejściem w nowe życie, współzależnego związku. Ród może przypominać ci o związkach małżeńskich. Jeśli jesteś w takim trójkącie, spróbuj nadać mu sens, aby zmienić tę energię. Jest to czas, aby zanurzyć się w zrozumieniu tych sytuacji, które są wokół ciebie.

Trójka – Pluton nauczy cię widzieć swoje szczęście. To, czego wcześniej mogłaś nie mieć i odrzucać, otrzymasz a twoje marzenia mają szansę się spełnić. Pamiętaj tylko, że będziesz musiała dać coś światu zewnętrznemu, z czegoś zrezygnować, aby otrzymać to, czego pragniesz. Powinnaś popracować nad swoim stanowiskiem filozoficznym, zmienić swój światopogląd i wznieść się ponad to, czego tak mocno się trzymałaś. Pluton może przynieść trudną dla ciebie decyzję, ale będzie ona miała bardzo karmiczny podtekst, który pomoże ci wznieść się ponad siebie. A gdy minie 15 lat, będziesz miała inne spojrzenie na tę sytuację. Możesz aktywować programy związane z twoimi dziadkami, powinnaś też przyjrzeć się programom rodowym swoich dzieci -mogą one przechodzić przez zmiany. Możesz przejść przez kryzys, który pomoże ci się odrodzić, zaktualizować i uzyskać to, czego chcesz. Restrukturyzacja psychiczna pomoże ci szybciej przystosować się do świata materialnego, przetrwać trudności. W tym okresie możesz przeżyć trudną sytuację miłosną, która karmicznie może być związana z twoim programem rodowym.

Czwórka – musisz zwrócić się do swojego ciała i swojego DNA, żyć przez jakiś czas z energią swojego Ciała, zrozumieć co chce powiedzieć twoja Dusza. To jest energia świata materialnego i rzeczywistości. Możesz również zmienić kierunek pracy – otworzą się nowe możliwości finansowe. Te dwa kierunki – Ciało i Biznes – muszą ulec zmianie, ponieważ następuje przejście do innych energii. Zastanów się, jakich potrzeb cielesnych jeszcze nie aktywowałaś i jakie zmiany chciałabyś wprowadzić do swojej pracy? Na powierzchnię mogą wyjść konflikty rodowe związane z ciałem i pracą, będziesz musiała je zaakceptować, zbadać i nadać im sens. Jest to czas, który pomoże ci zamknąć drzwi przed tymi, którzy próbowali cię kontrolować, posiadać twoje umiejętności, którzy cię zdewaluowali. Pluton zaprasza cię do detoksykacji Duszy i Ciała, a ujrzysz jak zmienia się twoja sytuacja w pracy na lepsze. Być może odkryjesz w sobie przedsiębiorcę i będziesz w stanie coś zmienić, zaryzykować, ale najpierw potrzebny jest detoks. Jeśli więc masz tę liczbę w odpowiednich miejscach, zapraszam cię na Jogę Twórczości.

Piątka – otwiera się karma rodowa, która doprowadzi do wielkiej restrukturyzacji. Twoja linia rodowa może uwolnić wszystkie scenariusze, w których zastosowano energie narcystyczne. Sama możesz stwierdzić, że ktoś jest zbyt narcystyczny wobec ciebie. Stworzysz nową przestrzeń dla siebie dzięki twej indywidualnej energii. Obudzą się w tobie nowe archetypy i nowe cechy. Pluton przyniesie ogromną aktywację tych energii, które leżą po obu stronach, zarówno Ojca jak i Matki, i jeśli w tych energiach jest konflikt, to możesz zanurzyć się w ten konflikt, aby zrozumieć jego znaczenie, aby przekształcić go w coś nowego. Wszystko, co robisz, rób uważnie, ponieważ jesteś teraz obiektem rodu, na którym koncentruje się niezbędna energia dla życia całego rodu. Ponosisz odpowiedzialność. W tym samym okresie możesz spotkać miłość swojego życia, przypomnieć sobie ją.

Szóstka – cokolwiek zrobisz teraz, zostanie przejęte przez twoje dzieci, poniesione zostanie przez pokolenia. Jeśli musisz przetrwać, poświęcić na coś swoją energię i zdobyć to, czego chcesz, to wiedz, że odziedziczą to twoje dzieci w swoim losie. W ten sposób będziesz mogła przerwać trudny związek karmiczny z kimś, kto ci przeszkadzał, kto zabierał ci energię lub był twoim ciężarem. Możesz inaczej spojrzeć na swojego partnera, zauważyć jego drugą stronę. W tym okresie ożywisz zapomniany rodzinny interes, powrócisz do jakichś starych tradycji i zmienisz swój stosunek do czegoś, co wydawało się być odrzucone. Zwrócisz uwagę na swoje wewnętrzne dziecko. Być może będziesz musiała się dokształcać, zmienić swoje nastawienie do czegoś ważnego. To jest twój krok w dorastaniu, akceptacja. Odczujesz pragnienie, które może ci się nie spodobać, nie będziesz wiedziała co z nim zrobić. Z tego powodu bądź ostrożna, podejmuj dorosłe decyzje, rozważaj rzeczywistość i zdobądź jak najwięcej informacji o tym, w co chcesz zainwestować. Pluton będzie cię uczył widzieć rzeczy takimi, jakimi są, a to pomoże ci nie robić później głupstw i odzyskać radość.

Siódemka – Pluton przez 15 lat będzie przygotowywał cię do ponownych narodzin, w nowej formie. Możesz stać się bohaterem w jakiejś nowej dziedzinie życia, na przykład możesz wejść w związek lub pieniądze staną się dla ciebie ważną dziedziną, w której będziesz mogła się rozwijać. Zmiana będzie w pewnym sensie bolesna, ponieważ stracisz pozycję dziecka i będziesz musiała stać się dorosła, polegać na sobie i szukać zasobów w sobie. Ktoś bliski może nie mieć już siły, aby ci pomagać. Możesz objawić się twoja karma związana z ważnymi strukturami, jak rząd lub administracja. Będziesz musiała zagłębić się w psychologię i nauczyć się rozumieć ukryte motywacje innych. W tym okresie może ujawnić się Archetyp Uzdrowiciela – możesz uratować ludzi lub bliskich w bardzo naturalny sposób. Tylko niektórym Siódemkom będzie trudno udźwignąć tę rolę, zastąpią ją rolą Ratownika. Trzeba będzie ponownie przemyśleć warunki partnerstwa miłosnego i biznesowego. Być może miałaś inne wyobrażenie na te sprawy. Ród ożywi te archetypy, które niosły kryminalną przeszłość i trzeba będzie zrozumieć ich uzdrawiającą wartość.

Ósemka – będziesz musiała zmienić wartości, których się trzymałaś. Być może zmienisz linię swojego ojca. Musisz zrozumieć, co twój ojciec nosił w sobie, co jest dla ciebie tak ważne i jak może ci pomóc odbudować następne 15 lat. Poprzez przeformułowanie roli Archetypowego Ojca, będziesz mogła również zmienić schematy w swojej pracy i ewentualnie dokonać ponownego przydziału ról. Praca przez kanał rodowy ojca może przynieść ze sobą ogromną pomoc rodziny, nowe zasoby w pracy, nowe zasoby potrzebne do osiągnięcia sukcesu i załatwienia ważnych spraw. Możesz otworzyć się na spotkanie z nowymi karmicznymi przyjaciółmi lub tymi, których masz teraz i żyją z tobą od 15 lat, a wtedy będą osadzeni w twojej karmie. Przyjaciele mogą zmienić twoje cele, przeorganizować twoje wartości i pomóc ci znaleźć nowe źródła sukcesu i stabilności.

Dziewiątka – Pluton zachęca cię do zmiany cech twojej osobowości, tego co ci przeszkadza, twojego oporu lub nadmiaru niektórych emocji. Będziesz musiała z tym popracować, postawić sobie cel, aby to zmienić, bo efektem będzie lekkość. Przejdziesz przez koło różnego rodzaju zmian, będziesz mogła obserwować i doświadczać rozwodów, konkubinatów, narodzin dzieci, przewrotów w państwach i zastanowić się nad osobistymi odczuciami z tym związanymi. Uczucia połączą cię z niezbędną siłą pola informacyjnego. Nastąpi w tobie redystrybucja mocy i energii, a to, co uważałaś za zbędne, okaże się ważne. Pokazuj swoje emocje bardzo ostrożnie, dozuj je małymi kroplami, bo mogą być destrukcyjne. To także czas, który może pokazać, co naprawdę czujesz do swojego partnera, czy go kochasz, czy twoje uczucia zostaną poddane próbie. Zazdrość i scenariusze rodowe będą bardzo powiązane, wprowadzą do twego życia rywalizację i porównania. Możesz rywalizować z jakąś konkurencją, która będzie istniała tylko w twoim umyśle. Aktywuje się Cień, więc musisz z nim pracować, ponieważ może cię pozbawić zasobów, na których kiedyś polegałaś. Pracuj ze swoim Cieniem, bo może cię oddzielić od wszystkiego, co jest dla ciebie ważne.

Zapraszam na mój kanał YouTube oraz na Jogę Twórczości, do naszego Sklepu Kalendarz Biodynamiczny.

Każdy znajdzie coś dla siebie!

Oferty Analiz

Emma Lange – portfolio
Emma Lange – blog
adres e-mail: kontakt@emma-lange.pl

Poprzedni artykułMądrości Ludowe i Przesądy na kwiecień 2023
Następny artykułBurze Magnetyczne – kwiecień 2023
Autorka wielu książek, numerolog, psycholog, terapeutka. Naukowiec, który łączy naukę z ezoteryką. Świetny homeopata, astrolog i runistka.